Onze rechtsdomeinen

U bent onze prioriteit.

Wij bieden u een dienstverlening "op maat" en van de hoogste kwaliteit, alsook concrete antwoorden op uw vragen.

Wij respecteren deadlines, bevestigen onmiddellijk de ontvangst van uw dossiers en behandelen zo spoedig mogelijk nieuwe zaken.

Wij geven u een duidelijk beeld van de mogelijke strategische opties, inclusief risico's en termijnen.

We plaatsen ons in uw situatie en garanderen u nooit een optie te zullen aanbevelen die niet in uw belang zou zijn.

Wij zijn uw partner in de volgende
rechtsdomeinen.

Vennootschapsrecht

 • Fusies en overnames
 • Conflicten tussen aandeelhouders
 • Aansprakelijkheid van bestuurders


Ondernemingsrecht

 • Commerciële contracten (franchise,handelsagenten, ….)
 • Handelshuur
 • Schudinvorderingen


Vastgoedrecht

 • Huurrecht
 • Mede-eigendom
 • Bouwrecht
 • Vastgoedtransacties (verkoop, koop, ...)
 • Goederenrecht, erfdienstbaarheden, ….

Familierecht

 • Nalatenschappen
 • Echtscheidingen


Informatierecht

Verkeersrecht

 • Alcohol / drugs in het verkeer
 • Snelheidsovertredingen
 • Vluchtmisdrijf
 • Verzekeringen
 • Rijden zonder rijbewijs

 
Arbeidsrecht

 • Individueel arbeidsrecht
 • Sociaal zekerheidsrecht


Insolventierecht

 • Faillissement
 • WCO
 • Kamer voor ondernemingen inmoeilijkheden
 • Voorlopige maatregelen
 • Gerechtelijke reorganisatie
 • Ontbinding
 • Aansprakelijkheidsvorderingen


Publiek en administratief recht

 • Publiek en algemeen bestuursrecht
 • Stedenbouw, omgeving en openbaarvastgoed
 • Openbare ambten
 • Lokale, provinciale en regionale belastingen
 • Overheidsopdrachten

Schadegevallen: burgerlijke en strafrechtelijke

aansprakelijkheid

 • burgerlijke aansprakelijkheid
 • strafrechtelijke aansprakelijkheid


Strafrecht

 • Algemeen strafrecht
 • Bijzonder strafrecht
 • Strafrecht en ondernemingen