Emmanuel Jacqmard

Advocaat-vennoot

Ingeschreven aan de Balie van Brussel sinds 1999, geeft Meester Emmanuel Jacqmard raad aan zijn cliënten (zowel KMO’s als particulieren) en staat ze bij om hun juridische geschillen op te lossen en dit terwijl hij er bijzonder op toeziet dat de meest efficiënte manier daartoe de voorkeur krijgt.

Zeer betrokken bij het verenigingsleven rond oldtimers, heeft hij tevens een expertise ontwikkeld met betrekking tot de specifieke problemen in verband met transacties betreffende oldtimers of met betrekking tot het soms ingewikkelde verleden van bepaalde collectiewagens.

Sinds 2009 vervult Emmanuel JACQMARD tevens de rol van plaatsvervangend rechter bij de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

Geregeld wordt hij door de Rechtbank aangesteld als gerechtelijke mandataris teneinde minderjarigen te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures of teneinde opengevallen of onbeheerde nalatenschappen te regelen of te beheren.Ten slotte is Emmanuel JACQMARD één van de oprichters van het advocatenvereniging KEY LEGAL, opgericht in september 2014 en die vandaag een vijftiental leden telt.

Vakgebieden

  • Nalatenschappen
  • Familierecht en verwantschap
  • Verzekeringsrecht en verkeersrecht
  • Vastgoedrecht en huurgeschillen
  • Sportrecht

Talen

Opleiding

  • Licentie in de rechten, UCL, 1998
  • BESMAC (Brussels European Sport Management Centre), Solvay Business School 2004-2005
  • ICHEC PME-START, ICHEC, 2010-2011
Emmanuel Jacqmard
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met onze Wettelijke Voowaarden.
Meer informatie